afoto

    novinky a akcie

(26/08/13)


U nás v predaji MAGNETKY Šale a okolia
 


  Novinka (30/12/07)
Dnešným dòom naša stránka prešla na nový redakèný systém, èo v koneènej fáze znamená jednoduchšiu a tým pádom aj èastejšiu aktualizáciu.

Fotky (15/09/06)
Boli doplnené fotky do fotogalérie. Zamerané sú na interiér a exteriér našich prevádzok. Prajeme Vám príjemné prezeranie.

Dizajn (14/09/06)
Dnešným dòom sme prešli na nový dizajn našich stránok. Preto dúfame, že sa Vám táto zmena bude páèi.